Barn och tandläkare

Även barn behöver gå till tandläkaren då och då. Redan i treårsåldern får barnet gå på sin första kontroll och då räknas tänderna. Barnet behöver säll

Att bli tandläkare

Många tror att det inte krävs så mycket för att man ska kunna bli tandläkare men utbildningen är faktiskt ganska lång. Förutom utbildning krävs det oc

Att gå till tandläkaren

Det är väl inte speciellt många som ser fram emot att gå till tandläkaren. Ofta känns det bättre att gå till en vanlig läkare än att ligga utlämnad oc

Använd tandtråd

Mellan tänderna i munnen är det ofta ganska trångt. Det kan vara svårt att komma åt där med en vanlig tandborste. Många använder tandpetare men det hj

Gå på kontroller

Något man absolut inte bör glömma bort är att gå till tandläkaren på regelbundna kontroller. Ofta kallas man till kontroll en gång per år. I vissa fal

Slå ut en tand

Ibland händer det att man slår ut en eller flera tänder. Det kan vara så att man råkar ut för en olycka och slår i munnen. Man kanske ramlar av en cyk

Bita av en tand

Om man äter något hårt kan man råka bita av en bit av en tand. Ibland är det bara ett litet hörn som försvinner och då behöver det inte innebära någon