Att bli tandläkare

Många tror att det inte krävs så mycket för att man ska kunna bli tandläkare men utbildningen är faktiskt ganska lång. Förutom utbildning krävs det också en vilja att arbeta med människor. Hur går det till att bli tandläkare och att bli godkänd av tandläkarförbundet i Sverige?

Utbildningen i sig

För att man ska bli en bra tandläkare måste man gilla att arbeta med människor oavsett hur de ser ut eller hur gamla de är. Man får väldigt mycket kontakt med patienterna och dessutom är arbetet mycket varierat. Man behöver också gilla att arbeta med sina händer och det är bra om man har relativt bra koordination eftersom de instrument man använder är relativt kraftfulla och kan orsaka en del skador om man gör fel. Under utbildningen får man dock lära sig att hantera alla saker på ett säkert sätt.

Utbildningen börjar med att man läser basämnen. Totalt är utbildningen ungefär fem år lång och man får läsa både fysiologi, anatomi och histologi för att få lära sig om munnens uppbyggnad, funktion och om kroppen som helhet med mera. Man läser också flera odontologiska ämnen som är mer specifikt inriktade mot just tänderna och man får arbeta en del med patienter.

Legitimering

När man har blivit legitimerad har man utfört hela utbildningen samt gjort en del praktik. Man kan sedan välja om man vill arbeta som egen företagare, om man vill anställas av en privat mottagning eller om man vill arbeta inom offentlig tandvård till exempel hos Folktandvården. Man kan också arbeta som forskare eller kanske som lärare för blivande tandläkare.

Specialist

Inom tandläkaryrket kan man också bli specialist. Som specialist kan man till exempel arbeta med att skapa proteser och sätta fast dem. Man kan också vara kirurg och göra operationer i munnen. Det finns också radiologer som är specialister på att tolka röntgenbilder av käkben och tänder. Dessutom finns det specialisttandläkare för barn och för personer som har en extrem rädsla för tandläkare.

Tandsköterska

En tandsköterska är den person som hjälper tandläkaren. Denne har en kortare utbildning men gör inte heller några ingrepp. Sköterskan kan till exempel bereda lagningsmaterial, hålla i sugen eller räcka instrument åt tandläkaren. En tandsköterska kollar ofta också till patienten om denne har fått bedövning i väntan på att den ska ge effekt med mera. Vissa tandsköterskor har också gått extra utbildningar för att lära sig att lägga bedövning, polera tänder och ta bort lättare tandsten. När det gäller till exempel bedövningssalva inför bedövningssprutan kan tandsköterskan ofta få lägga på den innan tandläkaren kommer. Tandsköterskan har också en stor uppgift i att få patienten att känna sig trygg. Om denne är nervös kan ett lugnande leende hjälpa en hel del.