Tandvård för äldre

Alla kommer vi i slutändan att åldras och mycket sker med kroppen när vi blir äldre. Tänderna kan också påverkas genom att emaljen med tiden blir hårdare och mindre elastisk. Det kan medföra att tänderna blir skörare och man får lättare sprickor. Även sjukdomar som stroke, demens eller hjärtkärlproblem påverkar tandhälsan. Därför är det extra viktigt att ta hand om sina tänder, särskilt när man blir äldre.

Äldretandvård och professionell tandläkare i Stockholm

För att man ska bibehålla sina tänder som äldre, bör man vara extra noga med att borsta morgon och kväll och göra regelbundna tandläkarbesök. Som äldre är det aldrig försent att ta bättre hand om sina tänder och det finns smarta tips från tandläkaren för en god tandvård som både unga och äldre kan dra nytta av. Som äldre har man också oftare känsligare tandkött, därför rekommenderas det att man ska använda en mjuk borste. Det är bra att också använda mellanrumsborstar eller tandtråd beroende på hur trångt man har mellan tänderna. Att gå regelbundet till tandläkaren är extra viktigt när man är äldre. Bor man i Stockholm eller närområdena, kan en professionell tandläkare i Stockholm utföra allt inom tänder och tandvård! Det kan vara allt från en grundundersökning och röntgen, till avancerade rotfyllningar, estetisk tandvård eller till exempel besök hos en tandhygienist.

Viktigt att förebygga

För att man inte ska riskera att tappa sina tänder som äldre, är det klokt att alltid ha en god munhygien. Får man sjukdomar när man är äldre kan detta påverka tänderna och då är det viktigt att ha i åtanke att inte glömma munvården. Då det ibland kan brista i insatser i samhället när det kommer till tandvård hos äldre, är det bra om man är själv är extra uppmärksam. Faktum är att tidiga åtgärder kan rädda tänderna och har man svårt att klara av tandhygienen själv, är det bra om man går lite oftare till tandläkaren. Man kanske även har någon i sin närhet som kan hjälpa till om man inte klarar detta själv. Har man samhällsinsatser inom sjukvård i form av hemtjänst, ska man aldrig tveka att be om hjälp. Detsamma gäller om man bor på ett äldreboende där personalen också är ansvariga att hjälpa till med omvårdnaden. Som boende på ett äldrevårdshem har man all rätt att be om hjälp med sina tänder om det är svårt att klara av själv. Något som är viktigt och klokt när det kommer till tandskötsel, är att gärna skölja munnen dagligen med fluor. En fluorsköljning stärker tänderna och motverkar de skador man lätt kan få när man är på ålderns höst.