Gå på kontroller

Något man absolut inte bör glömma bort är att gå till tandläkaren på regelbundna kontroller. Ofta kallas man till kontroll en gång per år. I vissa fal

Slå ut en tand

Ibland händer det att man slår ut en eller flera tänder. Det kan vara så att man råkar ut för en olycka och slår i munnen. Man kanske ramlar av en cyk

Bita av en tand

Om man äter något hårt kan man råka bita av en bit av en tand. Ibland är det bara ett litet hörn som försvinner och då behöver det inte innebära någon

Tandvårdsrädsla

Nästan varannan svensk har tandvårdsrädsla eller känner ett obehag när det är dags att gå till tandläkaren. Både vuxna och barn är drabbade och rädsla