Bita av en tand

Om man äter något hårt kan man råka bita av en bit av en tand. Ibland är det bara ett litet hörn som försvinner och då behöver det inte innebära någon större fara. Om det däremot är en större bit som försvinner kan man behöva besöka tandläkaren. Det kan vara så att biten som ramlar av har dolt ett hål som uppkommit från sidan eller underifrån och då kan det göra riktigt ont även om biten som åkt av inte är speciellt stor.

Kan tanden räddas?

Om man har bitit av en bit av en tand kan den ofta räddas. Om det är en kindtand sätter man ofta i vanlig lagning. Om det däremot är en framtand blir det svårare att laga. Ibland lägger man bara på ett tunt lager lagningsmedel men sedan är det svårt att få en snygg tand. Många gånger tar man därför bort tanden och sätter dit en konstgjord sådan, eller så sätter man en krona utanpå tanden. Om man inte har ont och om man inte anser att den trasiga tanden är så missprydande måste man inte reparera eller åtgärda skadan om man inte vill.